Monday, March 3, 2014

Projek ‘Totem Pole’ dan Arca Batu

KETERANGAN RINGKAS TENTANG PROJEK: 

Melengkapkan satu taman yang di dalamnya kelak terdapat ‘totem pole’, arca batu dan tapak refleksologi.


KEISTIMEWAAN PROJEK: 
  1. Komponen utama pembentukan imej pada totem pole adalah menggunakan bahan sisa iaitu penggunaan serbuk kayu sebagai bahan utama 
  2. Binaan arca batu pula menggunakan bentukkan dan susun atur batu-batu yang sedia ada.
  3. Gabungan keseluruhan kedua-dua projek membentuk satu taman mini yang berfungsi sebagai taman hiasan kerana keunikannya,signifikan kerana paparan motif-motif simbolik dan sebagai tempat riadah kerana susunan batu-batuan refleksologinya.
  4. Terhasil daripada gabungan kerjasama pengetahuan dan kemahiran pensyarah, staf sokongan dan pelajar. 
  5. Kos projek yang agak sederhana. 

OBJEKTIF : 
  • Memberi pendedahan kepada warga Institut tentang kewujudan motif-motif yang mempunyai makna dalam hasil kerja seni visual warisan masyarakat tempatan. 
  • Melatih pelajar dalam aspek perancangan dan pelaksanaan sesuatu projek outdoor, kemahiran kerja praktikal serta memupuk semangat bekerjasama dalam kalangan staf dan pelajar menjayakan sesuatu projek di IPG. 
  • Hasil projek ini akan meyumbang kepada keceriaan dan keindahan lanskap IPG Kampus Rajang demi mendukung kelestarian persekitaran. 

GAMBARAN KESELURUHAN PROJEK:No comments:

Post a Comment